Strategie

Hoe maak je jezelf relevant voor je doelgroep? En hoe komt jouw verhaal dáár waar je doelgroep over je praat en beslist? Met jouw drijfveren en missie als uitgangspunt vinden wij het antwoord op deze vragen, via ons eigen Missiemarketingmodel. Om vervolgens een strategisch marketing- en communicatieplan op te stellen voor een sterke marktpositie.

Vier C’s van Kotler

Voor welk probleem van je klant heb jij de oplossing (Customer solutions)? Hoe maak je het je klant zo gemakkelijk mogelijk om jouw product of dienst af te nemen (Convenience)? Welke (financiële) inspanningen moet je klant daarvoor leveren (Cost for customer)? En hoe kom je dáár waar je klant over jou praat en beslist (Communication)? Samen vinden we de antwoorden.

Marktonderzoek

Je kunt een plan baseren op aannames, maar daarmee in een later stadium de plank behoorlijk misslaan. Zonde van tijd, geld en moeite. Daarom baseren wij onze plannen liever op waarheden. Waar nodig zetten wij onderzoeken op onder medewerkers, klanten en andere relevante steakholders – zowel via online enquêtes als persoonlijke gesprekken.

SWOT-analyse

Hoe krijg je je missie aangesloten op wat je doelgroep van jou wil? Via een scherpe SWOT-analyse (strengths, weaknesses, opportunities, threats) onderzoeken we wat je sterke en zwakke punten zijn. Deze koppelen we aan de kansen en bedreigingen voor jouw business in de markt, als uitgangpunt voor onze strategische marketing- en communicatie-adviezen.