Stichting Talent

BESTUUR OPENBAAR BASISONDERWIJS IN HOORN

Opdracht:
Communicatieadvies rond aanpassing directiestructuur bij vier scholen

Onze werkzaamheden
Risicoanalyse, plan van aanpak, planning, voortgangsbesprekingen, Q&A’s voor alle betrokken doelgroepen, teksten voor brieven, website en social media