Monuta

UITVAARTVERZEKERAAR

Opdracht
Artikelen voor relatiemagazine Bij Monuta met Bekende Nederlanders

Onze werkzaamheden
Interviewsuggesties, contacten leggen, interviews afnemen, teksten uitwerken