Stichting Talent

BESTUUR VAN HET OPENBARE BASISONDERWIJS IN HOORN

Opdracht
Communicatie-advies rond sluiting school

Onze werkzaamheden
Advies aan bestuur & directie, inhoudelijk plan van aanpak, planning, teksten voor Q&A, website, Facebook, buurtflyer en andere media