Alliantie Markermeerdijken

DIJKVERSTERKINGSPROJECT

Opdracht
Redactie en coördinatie tweemaandelijkse online bewonersnieuwsbrief (2x per jaar in gedrukte versie)

Werkzaamheden
Interviews afnemen en uitwerken, redigeren aangeleverde stukken, planning maken en bewaken, afstemming met fotografen en vormgever.