Missiemarketing

Wat heb jij – en wat heeft je bedrijf – bij te dragen aan deze wereld? Een duidelijke missie vormt de basis voor succesvolle marketing en communicatie. Dat weten wij uit ervaring. Met The Golden Circle van Simon Sinek als inspiratie ontwikkelde Vitamedia een eigen model waarbij een heldere missie en kernwaardes uitgangspunt zijn voor sterke marketing- en communicatiestrategie. Deze strategie vertalen we naar actiepunten in een concreet communicatieplan. Als je wilt, voeren we het ook voor je uit.

Stap 1
Je motivatie en je kernwaarden duidelijk krijgen (WHY)
Waarom doe je wat je doet? Wat is je drive? Waar komt je motivatie vandaan? Waar sta je voor? Welke waarden zijn typerend voor jouw bedrijf? We formuleren je missie en vier kernwaarden.

Stap 2
Marketingstrategie bepalen (HOW)
Hoe ga je je missie realiseren? Welke weg ga je volgen, welke keuzes maak je? Met je missie en kernwaarden als uitgangspunt stellen we jouw sterke en zwakke punten binnen de vier marketingonderdelen vast. Vanuit dat zelfde gezichtspunt inventariseren we de kansen en bedreigingen in jouw markt en jouw bedrijf. Die leggen we over elkaar heen, waardoor duidelijk wordt wat jouw vier strategische richtlijnen voor de toekomst zijn.

Stap 3
Concrete actiepunten uitwerken (WHAT)
Wat moet je doen om inhoud te geven aan je strategische koers? Welke concrete stappen moet je daarvoor zetten? Met de analyse uit stap 3 als basis formuleren we per speerpunt concrete actiepunten. Dat leidt tot een goed uitvoerbaar communicatieplan dat jouw bedrijf (nog) succesvol(ler) in de markt zet. En dat maakt dat jouw verhaal raakt.